Skip to main content
Category

Nezaradené

Nezaradené
24. marca 2024

„Aby človek nebol sám“

Projekt „Aby človek nebol sám“ podporil Trenčiansky samosprávny kraj dotáciou vo výške 1 000 € na čiastočnú úhradu nákladov spojených so zabezpečením…