Skip to main content

Smútkové poradenstvo

S čím Vám pomôžeme

Náš poradca je tu, aby Vás sprevádzal týmto neľahkým obdobím a poskytol Vám psychosociálnu podporu a krízovú intervenciu po úmrtí Vášho blízkeho.

V poradni pre pozostalých sa Vám pokúsime zodpovedať otázky ohľadne pohrebu, pozostalosti, dedičstva a iné praktické informácie.

V rámci poradenstva Vám ponúkame:

  • individuálne stretnutie.
  • verejné aktivity zamerané na vyrovnanie sa so stratou blízkej osoby

Poradňa pre pozostalých funguje na objednanie