Skip to main content

Sociálne poradenstvo

S čím Vám pomôžeme

 • Budeme Vás a vašich blízkych sprevádzať počas ťažkej životnej situácie.
 • Pomôžeme Vám naplánovať jednotlivé kroky starostlivosti o nevyliečiteľne chorú osobu.
 • Poskytneme Vám informácie o možnostiach starostlivosti (opatrovateľské služby, osobná asistencia, kompenzačné pomôcky,  komunikácia s kamenným hospicom, apod.).
 • Poradíme Vám so žiadosťou o štátne dávky (príspevok na opatrovanie, kompenzačné príspevky, PN, OČR, apod.).
 • Pomôžeme Vám pri sprostredkovaní psychologickej, psychiatrickej alebo duchovnej starostlivosti.
 • Poskytneme Vám kontakt na coronera, a potrebné informácie tesne po úmrtí.
 • Ponúkame Vám bezpečný priestor pre smútenie.

Našim cieľom je

 • klient informovaný o všetkých možnostiach pomoci pri starostlivosti a zomieraní blízkej osoby, ktorá je nevyliečiteľne chorá,
 • klient informovaný a podporený, povzbudený v dobe po úmrtí blízkej osoby,
 • klient sprevádzaný počas choroby a v procese zomierania.

Kto sú naši klienti

 • Ľudia žijúci v našom okrese.
 • Osoby v krízovej situácii.
 • Osoby v terminálnom štádiu ochorenia.

Za osoby v krízovej situácii predovšetkým považujeme:

 • osoby, ktoré sa ocitli v krízovej situácii  z dôvodu blízkosti smrti,
 • dospelé osoby v terminálnom štádiu ochorenia,
 • osoby, ktoré sa starajú  o blízkeho v domácom prostredí a cítia sa vyčerpaní, alebo si nevedia poradiť,
 • osoby, ktoré sa stali pozostalými a ocitajú sa v procese smútenia, vyrovnávajú sa so stratou a smútkom.

Aké sú naše zásady

 • Zachovanie  dôstojnosti klienta
 • Diskrétnosť – každý pracovník MoHo je viazaný mlčanlivosťou s rešpektom na prianie klienta.
 • Nestrannosť a rovnaký prístup-služby sociálneho poradenstva a smútkového poradenstva, sú poskytované všetkým ľuďom bez rozdielu rasy, pohlavia, zdravotného nedostatku, sexuálnej orientácie, politickej príslušnosti, svetonázorovej orientácie, náboženstva, sociálneho statusu a pod.
 • Rešpektujeme individuálne potreby klientov a ich právo na súkromie.
 • Všetky služby poskytujeme bezplatne a riadime sa verejnými záväzkami.
 • Naše služby sú dobrovoľné.

Dotazník spokojnosti

Pokiaľ nám chcete poslať spätnú väzbu k poskytovaniu starostlivosti, vyplňte, prosíme, dotazník spokojnosti. Za Vašu spätnú väzbu ďakujeme. Je pre nás cenným zdrojom informácii o našej práci a možnosti sa rozvíjať.

Sťažnosti

V prípade, že ste neboli spokojní s našimi službami, máte možnosť podať sťažnosť u riaditeľa neziskovej organizácie. Sťažnosť môžete podať písomnou formou a odoslať na mailovú adresu svlujza1@gmail.com.

Telefonické konzultácie

Pracovné dni od 8:00 do 15:00

Sociálne poradkyne dochádzajú do domácností klientov a prijímajú ich aj v Centre paliatívnej starostlivosti. Pokiaľ sa nedovoláte, zavolajú vám v najbližšiu možnú dobu naspäť.

Osobné schôdzky

Prevádzková doba poradenstva
Pondelok:  12:00 – 15:00
Utorok: 12:00 – 15:00
Streda: 12:00-15:00
Štvrtok: 12:00- 15:00

Osobný kontakt so sociálnym pracovníkom je vhodné si telefonicky  dohodnúť vopred.  Poradenstvo poskytujeme v našom Centre paliatívnej starostlivosti alebo v prirodzenom prostredí klienta.