Pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej životnej  sociálnej situácii, poskytnutie základných informácií  o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci.

  • poradenstvo pre klienta v sociálnej sfére
  • pomoc a poradenstvo pri vybavovaní peňažných dávok
  • poradenstvo pre pozostalých  príbuzných v období smútenia, náročnej životnej situácii
  • podpora rodiny

Sociálne poradenstvo sa poskytuje podľa potreby  klienta a po vzájomnej dohode s organizáciou.

 

Úradné hodiny

PhDr. Mária Znášiková
Pondelok 12:00  –  15:00
Telefón: 046 / 5425 665