Skip to main content

Knižnica

Máme k dispozícii odborné knihy, ktoré obohatia lekárov, zdravotné sestry, sociálne pracovníčky, psychológov, duchovných, študentov ale aj fundraiserov neziskových organizácií a každého, kto sa o tieto témy zaujíma.

Nájdete u nás knihy aj s príbehmi ľudí, ktorí sa s nevyliečiteľnou chorobou stretli priamo alebo sa starajú o blízkeho.

Súčasťou knižnice sú aj brožúry našej neziskovej organizácie Ako sa postarať o bezvládneho človeka a Aby človek nebol sám, ale aj iné od fungujúcich hospicov v Českej a Slovenskej republike.

Kontakt

Knižnica je k dispozícii
Piatok od 8:00 – 12:00 alebo po dohode v iný termín.

Adresa

Mobilný hospic Sv. Lujza, n.o.
M. Gorkého 1
971 01 Prievidza