Skip to main content

Mobilný hospic pre dospelých

Hlavným cieľom

Podmienky prijatia do starostlivosti

  • vek nevyliečiteľne chorého pacienta minimálne 18 rokov,
  • na odporúčanie lekára,
  • liečba základného ochorenia bola ukončená a osoba sa nachádza v terminálnom štádiu ochorenia,
  • rodina žije v okrese sídla mobilného hospicu, dojazd do 25 km
  • nevyliečiteľne chorá osoba má zabezpečenú starostlivosť v domácom prostredí blízkou osobou.

Ako starostlivosť prebieha

1

Po prijatí pacienta do domácej hospicovej starostlivosti, navštívia lekár a sestra pacienta doma. Lekár vyšetrí pacienta, zhodnotí, upraví liečbu bolesti a nastaví individuálny plán starostlivosti. Určí, aké časté budú návštevy zdravotníkov, čo sa bude meniť v závislosti od aktuálneho stavu pacienta.
2

Nasleduje návšteva nášho sociálneho pracovníka, prípadne podľa aktuálnych potrieb návšteva ostatných členov tímu.
3

V prvom rade poskytujeme zdravotnú starostlivosť. Lekári a sestry sa počas starostlivosti zameriavajú najčastejšie na telesné ťažkosti. Najviac na bolesť, dýchavičnosť, nevoľnosť, zvracanie alebo úzkosť. Ošetrujeme stómie, PEGy , preplachujeme rôzne intravenózne vstupy, drenážne vývody, preväzujeme nádorové a nenádorové rany. Na odporúčanie paliatológa podávame infúznu liečbu, injekcie . Zaučíme rodinu v starostlivosti o chorého. Poskytujeme podporu aj pri prejavoch úzkosti, nepokoja, depresie a celkového prežívania rodiny.
4

Pacient, ktorého máme v starostlivosti dostane k dispozícii pohotovostné číslo na sestru v príslužbe. Pri zhoršení zdravotného stavu ju môže kontaktovať . Sestra je nápomocná a podľa vyhodnotenia závažnosti zdravotného stavu kontaktuje lekára .
5

Pacientom v našej starostlivosti dokážeme zapožičať kompenzačné pomôcky (napríklad polohovaciu posteľ, invalidný vozík, Graseby pumpy, koncentrátory kyslíka, odsávačky, WC stoličky apod. bez zdĺhavého vybavovania od poisťovne.
6

Sociálne pracovníčky Vám pomôžu zorientovať sa v systéme sociálnej pomoci, nárokov na dávky a kompenzačné príspevky, OČR, dôchodky atď. Budú sprevádzať rodinu v ťažkej životnej situácii a sú k dispozícii, aby ju podporovali, povzbudzovali, predchádzali zhoršeniu situácie a odpovedali na ich otázky počas choroby ako i po smrti blízkej osoby.

Smútkové poradenstvo

Smútkový poradca Vás môže previesť procesom smútenia po úmrtí vášho blízkeho. Ponúkame poradenstvo a pomoc, distribuujeme v prípade potreby k ďalším odborníkom, dávame odslúžiť zádušné sväté omše a ponúkame aj iné aktivity pre rodiny zosnulých.

Požičovňa kompenzačných a zdravotníckych pomôcok

O kompenzačnú a zdravotnícku pomôcku môže požiadať každý. Náš personál Vás v používaní pomôcky zaučí a pripraví nájomnú zmluvu.

V prípade záujmu o zapožičanie pomôcok nás kontaktujte