Skip to main content

Čo robíme?

Poskytujeme nevyliečiteľne chorým osobám a ich rodinám odbornú zdravotnú a psychosociálnu podporu v domácom prostredí.

Prievidza / Banská Bystrica

Poskytujeme nevyliečiteľne chorým osobám a ich rodinám odbornú zdravotnú a psychosociálnu podporu v domácom prostredí.

Viac info

Poslaním špecializovaného sociálneho poradenstva mobilného hospicu Sv. Lujza je poskytovať klientom informácie, podporu a sprevádzanie pri starostlivosti o umierajúceho, rovnako tak v neľahkej dobe po úmrtí blízkeho.

Viac info

O kompenzačnú a zdravotnícku pomôcku môže požiadať každý. Náš personál Vás v používaní pomôcky zaučí a pripraví nájomnú zmluvu. 

Viac info

Ponúkame možnosť si otvorene pohovoriť o Vašom smútku, trápeniach, pocitoch a starostiach v ťažkej životnej situácii, v ktorej sa nachádzate. Smútkové poradenstvo je dostupné pre všetkých.

Viac info

Naša knižnica zhromažďuje a zapožičiava literatúru z oblasti hospicovej a paliatívnej starostlivosti a všetkého, čo s týmito témami široko súvisí.

Viac info

Ambulancia všeobecného lekára

Viac info