Skip to main content

Podpora

Ďakujeme, že Vám záleží a podporujte našu prácu. Ak Vám dáva naša práca zmysel, môžete nás podporiť.

Len vďaka Vašim príspevkom je možné, aby návšteva našich zdravotníkov trvala tak dlho, a bola tak často ako je potrebné. Aby k chorým a jeho rodine mohol prísť sociálny pracovník, alebo duchovný priamo domov.

Len vďaka príspevkom od verejnosti je možné, aby sme poskytovali najlepšiu dostupnú podpornú starostlivosť v našej komunite pre nevyliečiteľne chorých a ich blízkych u nich doma.

Viac info

Len vďaka príspevkom od verejnosti je možné, aby sme poskytovali najlepšiu dostupnú podpornú starostlivosť v našej komunite pre nevyliečiteľne chorých a ich blízkych u nich doma.

Viac info

Pokiaľ hľadáte zmysluplné využitie svojho voľného času, môžete sa stať našim dobrovoľníkom. Dobrovoľníci sú pre každú neziskovú organizáciu veľmi dôležití.

Viac info

Ďakujeme všetkým našim darcom.

Naši sponzori

Štátna správa a samospráva

Samospráva

Mesto Prievidza

Mesto Bojnice

Mesto Banská Bystrica

Nadácie

Firemní darcovia

KVADRA, s. r. o.

Lemur

Lemur

QMAX, s. r. o.

Arch, in, spol s r. o.

MED- GP, s. r. o.

Labyrint plus, s.r.o.

MUDr. Anna Oršulová, s.r.o.

RENOVAT-SK, s.r.o.

Sv. Vincent Onkochirurgia, s. r. o.

RAILTECH SK, s. r. o.

BP-COM, s.r.o.

STAD SK, s.r.o.

M-KLUB, s. r. o.

NEW YORKER Slovakia, s.r.o.

Jednotliví darcovia

Rok 2022

December:
Hojdová Lucia, Ing.
Cagáň Libor
Dórová Jarmila
Cagáňová Petra
Semcisáková (rod. Majzlánová)
Bahýlová Jana (rod. Chlpeková)
Paulovič Ivana
Chlpeková Jana
Kmeť Roman
rod. Škopcová
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
Fusková Monika
Kudláčová Zuzana
rod. Mičková
Tajboš Michal
rod. Liptáková

November:
Hojdová Lucia, Ing.
Motúsová Dana
rod. Pernišová
Šimašek Anton
Kmeť Roman
rod. Škopcová
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
Fusková Monika
Rybár Roman
Zajačková Renata
Tajboš Michal
Konečná Mária
Chalmovská Veronika (Kováčová)

Október:
Hojdová Lucia, Ing.
rod. Pernišová
Martinec Tomáš, Ing.
Kmeť Roman
rod. Škopcová
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
Fusková Monika
rod. Fridrichová
Tajboš Michal
Kudláčová Zuzana

September:
Hojdová Lucia, Ing.
Fuljer Vladimír
Dórová Jarmila
Kmeť Roman
rod. Škopcová
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
Fusková Monika
rod. Fridrichová
rod. Roszová
Tajboš Michal

August:
Hojdová Lucia, Ing.
Martinec Tomáš, Ing.
Dórová Jarmila
Kmeť Roman
rod. Škopcová
rod. Šimašeková
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Fusková Monika
rod. Minichová
rod. Kobesová
Tajboš Michal

Júl:
Hojdová Lucia, Ing.
Skorulská Marta
Kmeť Roman
rod. Škopcová
rod. Šimašeková
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Fusková Monika
Duchoňová Elena

Jún:
Hojdová Lucia, Ing.
Kmeť Roman
rod. Škopcová
Ďurechová Marianna, Ing.
Dorová Jarmila
rod. Maxianová
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Fusková Monika
Glazer-Opitz Gerhard
Gabajová Marta
rod. Šturcelová

Máj:
Hojdová Lucia, Ing.
Kmeť Roman
rod. Škopcová
Mlinárik Ján
Bohuznáma
Češeková Marta
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Fusková Monika
Jakabová Anna
Grolmus Robert

Apríl:
Hojdová Lucia, Ing.
Znášik Peter
Kmeť Roman
rod. Škopcová
Barčák Igor
Bohuznáma
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Fusková Monika
Kunová Stanislava(Vargová)
Mičková Janka, Ing.
Týleš Milan
Kollár Marián

Marec:
Hojdová Lucia, Ing.
Pokusová Jana, Pokus Ján
Kmeť Roman
rod. Škopcová
rod. Kalužáková
Bohuznáma
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Dórová Alžbeta
Fusková Monika
rod. Světlíková (Vargová)
rod. Lašáková
rod. Repková

Február:
Hojdová Lucia, Ing.
Pokusová Jana, Pokus Ján
Kmeť Roman
rod. Škopcová
Mekišová Lýdia
Bohuznáma
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
rod. Hýllová
Katulinec Hana
Znášik Peter
rod. Svitková

Január:
Hojdová Lucia, Ing.
Pokusová Jana, Pokus Ján
Kmeť Roman
rod. Škopcová
rod. Kranerová
Bohuznáma
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Biresová V.
Lundberg Emília, Mgr.
Cagáň Libor
Konečná Mária
Čertíková Štefánia
Znášik Peter
rod. Hýllová

Rok 2021

December:
Hojdová Lucia, Ing.
Pokusová Jana, Pokus Ján
Kmeť Roman
rod. Škopcová
Dórová Jarmila
Gregušová Tatiana
Hanuska Alexander
Richter Ján
Bohuznáma
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
rod. Gondová
Lundberg Emília, Mgr.
Cagáňová Petra
Mozolová Katarína
Ťažiarová Bibiana

November:
Hojdová Lucia, Ing.
Kmeť Roman
rod. Škopcová
Dórová Jarmila
Sakáčová Martina
Hochel Zuzana, Mgr.
Richterová Renáta
Bohuznáma
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Tyleš Milan
Gresnerová Terézia
rod. Pivarčiová
Motúsová Dana

Október:
Hojdová Lucia, Ing.
Kmeť Roman
rod. Škopcová
Haragová Mária, RNDr. (Štangová)
Štanga Miroslav
Bohuznáma
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
De Piero Oľga (Frolová)

September:
Hojdová Lucia, Ing.
Kmeť Roman
rod. Škopcová
rod. Ondrejková
rod. Kotulová
Bohuznáma
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká

August:
Hojdová Lucia, Ing.
Zrníková Dáša (Machovičová)
rod. Lečková
Kmeť Roman
rod. Škopcová
Petríková Božena (MUDr. Cipovová)
Cachovanová Anna
Bohuznáma
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Moštková Alexandra (Merašický)

Júl:
Hojdová Lucia, Ing.
Mekišová Lýdia
Kmeť Roman
rod. Škopcová
Znášik Peter
Linhartová Anna
Bohuznáma
rod. Zuzelková
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká

Jún:
Krotáková Dana
Hojdová Lucia, Ing.
Hvojníková Mária
Kmeť Roman
rod. Škopcová
Rybár Roman
Žilová Katarína (Ličko)
Bohuznáma
Týleš Milan
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Šiška Michal
Mokrá Adriana

Máj:
Kmeť Roman
rod. Škopcová
Dórová Jarmila
Češeková Marta
Bohuznáma
Týleš Milan
Lauková Iveta
Hagenhofer Petra (Legin)
Ondrejcová Monika
Pietriková Božena (Cipovová)
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Šiška Michal
Kvet Marián, Ing.

Apríl:
Kmeť Roman
rod. Škopcová
rod. Koháryová
Bohuznáma
Ondrisek Pavol
Mlinárik Ján
Klinková Katarína
Gálik Mária
rod. Chmelová
Hagenhofer Petra (Legin)
Lauková Iveta
Ondrejcová Monika
Škvareninová Inez
Pekárová Martina
Laluha Marián, Ing.
Bošelová Marta
Majerová Monika
Beránková Vlasta
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Mlynarčíková Lýdia
Šiška Michal
Znášik Peter
Gabajová Marta

Marec:
Kmeť Roman
rod. Škopcová
Rybár Roman
Bohuznáma
Gáplovská Katarína
Hagenhofer Petra (Legin)
Lauková Iveta
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Ondrušek Ján
Šiška Michal
Znášik Peter
Limpid Slovakia
Pharma Factory, s.r.o.

Február:
Kmeť Roman
Hagenhofer Petra
Dórová Jarmila
rod. Škopcová
Rybár Roman
Bohuznáma
Kollár Ján
Gatial Viliam
Lauková Iveta
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Ragulíková Katarína
Šiška Michal
Cagáň Libor

Január:
Kmeť Roman
RNDr. Beláň Tibor
rod. Škopcová
Revický Viliam
Bohuznáma
Hanúska Alexander
Fusková Monika
Koreňová Marta
Bullová Bernarda
Fodorová Ľubica
Ondrejcová Monika
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Pietriková Božena
Ing. Michalec Ivan
Šiška Michal
Michalec Michal
Cagáňová Petra
Ing. Magdolen Ivan
Brose Prievidza

Rok 2020

Január:
rod. Olejárová
rod. Meskova
rod. Škopcová
Košičárová
rod. Chovancová
Bohuznáma
Ondrísek Pavol
Fúsková Monika
Krajčovič František
Lundberg Emília
Kisantalová Zuzana
Ľahká Erika
Tínesová Katarína
Rybár Roman

Február:
rod. Škopcová
Gurtlerová Oľga
rod. Chovancová
Bohuznáma
Doorová Alžbeta
Fúsková Monika
Ing. Kvet Marián
Baláž Jozef, Silvia
Kisantalová Zuzana
Ľahká Erika
Mesto Perievidza- Participatívny rozpočet
Slovenské Elektrárne, a.s Charitatívna reklama

Marec:
rod. Škopcová
Krajčovič František
rod. Chovancová
Bohuznáma
Dórová Jarmila
Verešová Katarína
Tínesová Katarína
Baláž Jozef, Silvia
Kisantalová Zuzana
Ľahká Erika
Javorček Erik
Šnircová Tatiana

Apríl:
rod. Škopcová
Dudová Jana
rod. Chovancová
Bohuznáma
Baláž Radoslav
Rybár Roman
Tínesová Katarína
Paldauf Marek
Kisantalová Zuzana
Ľahká Erika
Hideg Andrea, RNDr.
Šrobár Jozef, Ľudmila
Poliachová Dominika
Nejedlá Danica
Lacková Viera

Máj:
rod. Škopcová
Kurbelová Darina
Gabajová Marta
Bohuznáma
Lundberg Emília, Mgr.
Konečná Mária
Tínesová Katarína
Greno Jozef
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Dórová Jarmila
Melušová Mária

Jún:
rod. Škopcová
Bohuznáma
Tínesová Katarína
Rybár Robert
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Dórová Jarmila
Šiška Michal
Sóthová Mária

Júl:
Kmet Roman
rod. Škopcová
Bohuznáma
rod. Košíková
Gáll Štefan
Steltenpohlová Jarmila
Ondrejcová Monika
Tínesová Katarína
Petejová Eva
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Šiška Michal
Balážová Beata

August:
Kmet Roman
rod. Škopcová
Bohuznáma
rod. Grossová
Kajabová Apicella
Stupalová Marta
Ondrejcová Monika
Tínesová Katarína
Kisantalová Zuzana
rod. Ľahká
Šiška Michal
Lundberg Emília, Mgr.
Hromádka Jozef

September:
rod. Hromádková
Kmet Roman
rod. Škopcová
Bohuznáma
Dórová Jarmila
Rybár Roman
Ondrejcová Monika
Tínesová Katarína
Kisantalová Zuzana
rod. Smatanová
rod. Ľahká
Šiška Michal
Kleman Dávid
Martišová Miroslava

Október:
Koštál Miroslav
Petrinová Jana
Kmet Roman
rod. Škopcová
Bohuznáma
Podmanická Kristína
Kubáňová Gabriela
Ondrejcová Monika
Tínesová Katarína
Kisantalová Zuzana
rod. Smatanová
Flimelová Eleonóra
Modranová Monika
Alfoldyová Ingrid
rod. Ľahká
Kmeť Robert
Kmeť Pavol
Kmeť Oto
Šiška Michal
Katulinec Hana

November:
Rybár Roman
rod. Sotolová
Kmeť Roman
rod. Škopcová
Bohuznáma
Rumanová Zuzana
Dórová Jarmila
Ondrejcová Monika
Tínesová Katarína
Kisantalová Zuzana
rod. Smatanová
Tóthová Valéria
Lančaričová Zuzana
Revmont
rod. Ľahká
Lundberg Emília, Mgr.
Pavúk Michal, Ing.
Lančarič Ladislav, Ing.
Šiška Michal
Lančarič Robert

December:
Rybár Roman
Motúsová Dana
Kmeť Roman
rod. Škopcová
Bohuznáma
rod. Grossová
Dórová Jarmila
Ondrejcová Monika
Tínesová Katarína
Kisantalová Zuzana
rod. Smatanová
Jakabová Anna
Getta Milan
rod. Šrobárová
rod. Ľahká
Lundberg Emília, Mgr.
Kvet Marian, Ing.
Duchovná správa UN Martin
Šiška Michal
Konečná Mária

Materiálna pomoc:
rod. Rathauská,

Rok 2019

Január:
Andrej Heldi
Strapko Radoslav, Lenka
MUDr. Svitok Štefan
Škopec Jozef
Dobešová (Koščelniaková)
Krausko Jozef (Krausková, Svitková)
Ondrísek Peter
Dámer Martin
Jakabová Anna
Michalková Zuzana
Krausko Július, Vieroslava
Masár Augustín
Svitková Anna
Janovcová Zdenka
Vavro Roman
Lauková Vanda
Šnircová Patrícia
únia žien Cígeľ Krausková, Kapustová, Surová, Beňadiková
Krausko Ľubomír
Hrdá Eva
Bugoš Jozef
Ing. Majeríková Eva
Krajčík Miroslav, Lenka
Lauková Iveta
Šnirc Jaroslav
Vidová Katarína
Hybská Kamila
Baláž Jozef, Silvia
Hoppan Matúš
Pietriková Božena, Cipovová Katarína
Damer Jozef
Ľahká Erika
Tínesová Katarína
Pánisová, Kaločaiová
Golisova Adriana

Február:
Škopec Jozef
Dobešová (Koščelniaková)
Ing. Kvet Marán
rod. Lišková
Bohuznáma
Nadácia Pontis
kisantalová Zuzana
Rybár Roman
Ľahká Erika
Valach Júliu
Baláž Jozef, Silvia
Hudec Peter
Pietriková Božena
Pračko Branislav
Ing.Dorníková Jana
Tínesová Katarína
Rybár Roman
Solárová Jarmila

Marec:
Škopec Jozef
Dobešová Lucia
Krištofová Michaela
Cagáň Libor (Mokrá)
Bohuznáma
Vrchvoda o.z.
Kisantalová Zuzana
Ľahká Erika
Baláž Jozef, Silvia
Kadlečík (Cígeľ)
Tinesová Katarína
Píš Emil

Apríl:
Škopec Jozef
Dobešová Lucia
Bátorová Jana
Štefkový Peter
Bohuznáma
Glazer-Opitz Gerhard
Kisantalová Zuzana
Ľahká Erika
Moravčíková Magdaléna
Nadácia Pontis
Tinesová Katarína
Rybár Roman

Máj:
Škopec Jozef
Grolmus Igor
Štefkový Peter
Bohuznáma
rodina Kubáleková
rodina Mikušová a Duchoňová
rod. Bakusová, Uhliarová
Nižňanská Matilda
Rybár Roman
Kisantalová Zuzana
Ľahká Erika
Vidová Mária (Pipíška Marián)
Gabajová Marta
Tinesová Katarína

Jún:
Škopec Jozef
Grolmus Igor
Dórová Alžbeta
Bohuznáma
r. Majerčiaková a Filová
Nadácia EPH
r. Vardžíková
Pračko Branislav
Kisantalová Zuzana
Ľahká Erika
LIga proti rakovine
Šípošová Jana
Tinesová Katarína
Gogola Zoran
Konkoľová Veronika (Mišovic)

Júl:
Škopec Jozef
Grolmus Igor
Rybár Roman
Bohuznáma
Schnierer Patrik
Dudáš Ľuboš
Balážová Mária
Kisantalová Zuzana
Ľahká Erika
Tinesová Katarína
Baniarová
r. Mišovicová

August:
Petrášová Filoména
rod. Šimkovičová
Škopec Jozef
r.Chovancová
bohuznáma
Fúsková Monika
Maurerova Adriana, Petrášová Adriana
Stecová Dagmar
Kisantalová Zuzana
Ľahká Erika
Tinesová Katrína
Studená Jana
Mečiar Ladislav

September:
Škopec Jozef
r.Chovancová
Rybár Roman
Bohuznáma
Fúsková Monika
Straka Libor
Pračko Branislav
Kisantalová Zuzana
Ľahká Erika
Tinesová Katrína
Geclerová Anna

Október:
Gašparovičová
Sekerová
Ruckschlossová
rod. Škopcová
rod. Chovancová
Bohuznáma
Fúsková Monika
rod. Flimelová
Kisantalová Zuzana
Ľahká Erika
Tinesová Katarína

November:
rod. Škopcová
Rybár Roman
Bohuznáma
Fúsková Monika
rod. Flimelová
Hrdá Matilda
Kisantalová Zuzana
Ľahká Erika
Tinesová Katarína
rod. Kobelová z Handlovej
Motúsová Dana
p. Juríková
Bohuznáma
p.Hrdý

December:
rod. Olejárova
rod. Škopcová
rod. Keratová
rod. Chovancová
Bohuznáma
rod.Hrdá
Cagáňová Petra
Fúsková Monika
rod. Flimelová
Pračko Branislav
Kisantalová Zuzana
Ľahká Erika
rod.Ďurtová
Tínesová Katarína
Koreňová Marta
Jakabová Anna
Ing. Motúsová Dana
rod. Zimanová
Iliaš Anton
Sára Kučerová, Margaréta A. Richter, Filip Hiščár
Nadácia Prameň

Materiálna pomoc:
Slovnaft
p. Bley
p. Soláriková
p. Ilčíková Lenka

Rok 2018

Január:
Koščelniaková Terézia
Galusková – Mihalíková
Ing. Majeríková
Szekereš, Gatialová
Piaristiská spojená škola Prievidza
Baláž Jozef, Silvia

Február:
Baláž Jozef, Silvia
Ing. Majeríková
Dobešová- Koščelniaková
Ťažiar Marián
Boháčová Daniela, Uhnáková Elena
Šesták Martin
Oravcová Mária
Muchová Mária
Katarína Linhartová
farnosť Lehota pod Vtáčnikom
Zsembera
Ondríseková
Šesták

Marec:
Ing. Majeríková
Pračko Branislav
Dobešová – Koščelniaková
Ľahká Erika
Sabolová Gabriela

Apríl:
rod. Bačová
rod. Ilečková
rod. Važanová
rod. Opavská
Baláž Jozef, Silvia
Ľahká Erika
Dobešová – Koščelniaková
ing. Majeríková

Máj:
rod. Frolová
Koreňová
Ing. Majeríková
Dian Mario, Eva
Baláž Jozef, Sylvia
Dobešová- Koščelniaková

Jún:
Liga proti rakovine
Ing. Majeríková
Ľahká Erika
Dobešová – Koščelniaková

Júl:
p. Duchoňová Viera
p. Žamboky
rod. Škopcová
p. Ľahká Erika
p. Dobešová- Koščelniaková
Ing. Majeríková
Ing. Michalovič Ján
mesto Prievidza

August:
Dobešová (Koščelniaková)
Lunberg Emília
Škopec Jozef
Ing. Majeríková Eva
Ľahká Erika
Motús Dušan
Šimová Jana
Valášková Vladimíra

September:
Škopec Jozef
Dobešová (Koščelniaková)
Ing. Majeríková Eva
Ľahká Erika
Ruckschlossová Jarmila

Október:
Škopec Jozef
Dobešová (Koščelniaková)
Ing. Majeríková
Mgr. Hladká
rod. Fabianová
Ľahká Erika
Lundberg Emília
Nejedlá Danica

November:
Mgr. Hladká
Oršuľová Miroslava
Laušová Darina
Škopec Jozef
Dobešová (Koščelniaková)
Ing. Majeríková Eva
Ľahká Erika
Mikušová Mária
Ďuriš Dan
Smatanová Iveta

December:
P. Mgr. Gerhard Glazer Opitz
Ďuriš Dan
Škopec Jozef
Dobešová (Koščelniaková)
Smatanová Iveta
Ing. Majeríková Eva
Ľahká Erika
Szekereš Dušan
Lundberg Emília
Michalková Magdaléna
Paulovič Ivana

Hmotné dary:
rod. p. Kohútovej
rod. p. Beniačovej
rod. Bačová
rod. Lengyelová
rod. Ulbrik
rod. Ruckschloss

Rok 2017

Sponzorské dary:
p. Milan Franc
p. Milan Laslop
p. Dušana Ješková
p. Barbora Rumpli
p. Bátorová
p. Popadičová
p. Urík
p. Brand
p. Mekýšová
p. Mokoš
Piaristická spojená škola
Nadácia Prameň
p. Poliaková
p. Eva Štrbavá
p. Chalmoviansky
p. Boháčová (rod. Uhnáková)
p. Andrea Ofertalerová
p. Čulíková
p. Marek Kováč
p. Mgr.Katarína Vidová PhD.
p. Ing. Majeríková
p. Juraj Rovný
p. Vidová (r.Tropeková)
p. Humajová
p. Marián Dolinaj
p. Martin Terkovič
p. Sobotová
p. Bullová
rod. Paulovičová
Nadácie HBP
p. Adam Horváth
p. Chodurová
p. Dírerová Zuzana
p. Lučanská
RNDr. Miroslav Novotný CSc.
p. Gáplovský
p. Kakalíková
p. Demianová
p. Pangrácová – rod. Poliaková
p.Galusková -rod. Miháliková
rod. Francová
rod. Dolinajová
rod. Nemčková a Chrebetková
rod. Skačíková
rod. Sekerešová
rod. Pračková
P. Gerhard Glazer -Opitz
firma TMG a.s
skupina žien z Kopaničiek z Prievidze pod vedením p. Schwartzovej

Hmotné dary:
p. Wienerová

Rok 2016

Sponzorské dary:
p. Lundbergová Emília
p. Štrbavá Eva
p. Bálentová Gizela
p. Ivanková s rodinou
p. Szekerešová s rodinou
p. Zámečník
p. Kómová s rodinou
p. Hrdá Ľubica
p. Balážová Sylvia
p. Balážová Martina
p. Zaťková Gabriela
p. Horniaková Anna
p. Znamenák Ladislav
p. Michale Ivan
p. Franc Milan
p. Oravcová
p. Kratková Eleonóra
p. Píš Miroslav
Ing. Podolák Martin
p. Marinčičová
OZ Peregin
Nadácia Prameň
Slovenská spoločnosť paliatívnej medicíny
Slovenské elektrárne
p. Pokorná
p. Palušáková
SKL Topoľčany p. Rakovská
p. Baláž
p. Štrbavá
p. Bobocký
firma Matyo
p. Mokoš

Hmotné dary:
Ing. Choleva Alfréd
p. Lagin
Golubovič Monika

Materiálno technická pomoc:
p. Pavol Mucha
p. Santoris

Rok 2015

p. Lundbergová Emília
p. Bálentová Gizela
p. Tonhajzerová Zuzana
RNDr. Chylová Eva
Ing. Ličko
p. Gregorová Gabriela
p. Haumer Klaus
p. Mravcová Emília
rod. Ficelova
rod. Matúšová
rod. Hudáková
rod. Ofertalová
rod. Chudá
rod. Straňáková
rod. Mohilová
rod. Iliašová
rod. Drábiková
NZ SKL
RKF úrad Kostolná Ves
RKF úrad PD
Klub priateľov misií PD
Liga proti rakovine