Skip to main content

Kto sme

Náš tím

Mobilný hospic Prievidza

Ing. Mgr. Augustín Vlček
Riaditeľ

MUDr. Emília Vlčková
Lekárka

MUDr. Miroslav Ferenčík , MBA
Lekár

Mgr. Jana Kobelová
Sestra (špecialistka)

Mgr. Alena Antolová
Sestra (špecialistka)

Ing. Mgr. Soňa Fódorová
Sociálne poradenstvo

Mgr. Veronika Takáčová
Sociálne poradenstvo / Fundraising

Alžbeta Nováková – sr. Štefánia
Duchovné sprevádzanie

Mobilný hospic Banská Bystrica

MUDr. Zuzana Otrubová
Lekárka

PhDr. Renáta Vaníková
Sestra (špecialistka)

Bc. Bc. Tatjana Andersson
Sestra (špecialistka)

Bc. Gabriela Hettešová- sr. Terézia
Ssociálne poradenstvo / duchovné sprevádzanie

Ing. Mária Müllerová – sr. Silvia
Ekonómka / duchovné sprevádzanie

Správna rada:

Ing. Anna Kováčová, podpredseda správnej rady
Alžbeta Nováková, s. Štefánia, člen správnej rady
Mgr. Veronika Weissová, predseda správnej rady
MUDr. Emília Vlčková, člen správnej rady

Dozorná rada:

MUDr. Magdaléna Zeleníková, predseda dozornej rady
Mgr. Miroslav Vaľko, člen dozornej rady
Ing. Mariana Ďurechová, člen dozornej rady

V roku 2009 vznikla naša nezisková organizácia Sv. Lujza, n.o.  Zakladateľom neziskovej organizácie je Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Oravská 10, 949 01 Nitra. Cieľom vzniku bola snaha pomáhať nevyliečiteľne chorým pacientom netrpieť neznesiteľnou bolesťou a dôstojne zomrieť v ich prirodzenom prostredí v kruhu svojich blízkych.

Lekárka MUDR. Emília Vlčková začala postupne s tímom spolupracovníkov myšlienku realizovať. V roku 2010 prijali do starostlivosti mobilného hospicu prvú pacientku. Dnes poskytujeme špecializovanú paliatívnu starostlivosť formou mobilného hospicu pre viac ako 150 osôb v terminálnom štádiu ochorenia ročne. Darí sa nám plniť posledné prianie pacientov a blízkych, aby mohli dôstojne zomrieť doma.

Sv.Lujza, patrónka mobilného hospicu

Je patrónkou kresťanských sociálnych diel. Žila v 17.storočí. Utrpenie, ktorým prechádzala ju urobilo citlivou na utrpenie iných. Starala sa 3 roky o svojho ťažko chorého manžela. Jej životopisci hovoria, že 20 rokov pracovala s podlomeným zdravím a na konci života mala na ľavom ramene silný zápal –hovoria o zhubnom nádore.

Lujzina mnohostranná charitatívna činnosť je dôkazom vysokej morálnej výšky. Korene a motívy tejto činnosti vychádzali z hĺbky jej duchovného života.

Pri svätorečení sv. otec povedal: „Keďže ľudská rozumnosť nie je schopná nájsť účinné prostriedky a lieky proti zlám, na ktoré trpí naša doba, treba prosiť o pomoc zhora, modliť sa a pracovať. To, čo spravodlivé zákony, ľudská činnosť a úsilie často nemôžu dosiahnuť, to Božia láska dopriava našej horlivosti, tá láska, ktorá pohýnala aj Lujzu de Marillac k službe chudobných a chorých. Tá láska, ktorá je trpezlivá, nie je závistlivá, nevypína sa, ale verí všetko a znáša všetko.ˮ

Kto pomáha