Skip to main content

Projekt „Aby človek nebol sám“ podporil Trenčiansky samosprávny kraj dotáciou vo výške 1 000 € na čiastočnú úhradu nákladov spojených so zabezpečením zdravotnej starostlivosti o paliatívnych pacientov v domácom prostredí.
Zakúpená bola elektrická polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom.

Ďakujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju za podporu.