Skip to main content

Mesto Prievidza každoročne poskytuje dotácie z rozpočtu mesta na projekt „Participatívny rozpočet mesta Prievidza. V roku 2022 bol takto vybraný aj projekt mobilného hospicu neziskovej organizácie Sv. Lujza, n.o. „Pomoc pre chorých v domácom prostredí“ s finančnou podporou mesta Prievidza 5 000 €.
Z dotácie rozpočtu mesta Prievidza boli organizované akcie, poskytované informácie a zakúpené zdravotné pomôcky zamerané na zlepšenie kvality života pacientov v domácom prostredí:

– Graseby pumpa – umožňuje kontinuálne podávať liek až 24 hodín
 Tlač informačných letákov – poskytuje informáciu o poskytovaných službách
– Tlač brožúrky „Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma“ – usmerňuje opatrovateľov chorého pacienta v domácom prostredí
– Organizačno-technické zabezpečenie „Beh pre mobilný hospic“
– Zakúpenie tričiek a reklamných predmetov pre dobrovoľníkov

Hlavným cieľom projektu bolo informovať širokú verejnosť o službách, ktoré poskytuje Mobilný hospic Sv. Lujzy, n.o. v okrese Prievidza. Určené sú rodinám s nevyliečiteľne chorým a onkologickým pacientom v terminálnom štádiu ochorenia. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje tím lekára a zdravotnej sestry. Sociálny pracovník poskytuje základné a špecializované sociálne poradenstvo. Ďalšou službou je poskytovanie zdravotných kompenzačných pomôcok a organizovanie dobrovoľníctva. Rozšíreniu tejto informácie pomáha informačný leták s vymenovaním poskytovaných služieb. Brožúrky „Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma“ pomáhajú usmerňovať v opatrovaní chorého pacienta v domácom prostredí. Grasebyho pumpa pomáha pacientovi zmierňovať bolesti a dôstojne prežiť svoje ochorenie.

Zámerom projektu bolo tiež umožniť stretnutie sa ľudí, ktorí už využili naše služby, ale aj ľudí ktorí sa s takouto situáciou ešte nestretli. Mohli si vyskúšať simulačný oblek, ktorý simuluje proces starnutia. K tomu poslúžilo športovo-kultúrne podujatie „Beh pre mobilný hospic“, do ktorého sa zapojilo vrátane dobrovoľníkov cez 200 účastníkov.

Ďakujeme Mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu.