Skip to main content
Výzva
na predloženie cenovej ponuky na 5 ks notebookov, 6 ks mobilných telefónov, 2ks tlačiarní,
2 ks prenosných odsávačiek, 3 ks prenosných kyslíkových koncentrátorov a rajský plyn pre
Mobilný hospic Sv. Lujza, n.o., M. R. Štefánika 29, 972 51 Handlová, ktoré budú slúžiť lekárovi,
zdravotným sestrám, sociálnym pracovníkom a pacientom mobilného hospicu v terminálnom štádiu ochorenia v domácom prostredí.