• Mobilný hospic je zdravotnícke zariadenie. Poskytujeme ambulantnú zdravotnú starostlivosť v odbore paliatívna medicína.
  • Vykonávame ju ako návštevnú službu lekára a sestry v domácom prostredí pacienta s nevyliečiteľným ochorením a zomierajúceho pacienta.

Indikáciou prijatia do našej mobilnej hospicovej starostlivosti je:

  1. onkologický pacient s nevyliečiteľným, aktívne progredujúcim nádorovým ochorením
  2. pacient s progredujúcim neurodegeneratívnym ochorením, pacient s progredujúcim demyelinizačným ochorením, pacient s progredujúcou neuromuskulárnou dystrofiou
  3. pacient s chronickou obštrukčnou bronchopulmonálnou chorobou v terminálnom štádiu
  4. pacient s chronickou renálnou insuficienciou v terminálnom štádiu, aj v chronickom intermitentnom dialyzačnom programe
  5. pacient so závažnými bolesťami neonkologického pôvodu, ktorého nemožno nastaviť na analgetickú liečbu ambulantne

(Koncepcia zdravotnej starostlivosti v odbore paliatívna medicína vrátane hospicovej starostlivosti, 2006)

  • Naším cieľom je udržanie najvyššej možnej kvality života pacienta až do jeho smrti.