Výzva

na predloženie cenovej ponuky dvoch elektrických osobných automobilov pre Mobilný hospic Sv. Lujza, n.o., M. R. Štefánika 29, 972 51 Handlová. Vozidlá budú slúžiť návštevnej službe lekára a sestry k pacientom v terminálnom štádiu ochorenia v domácom prostredí.

Viac informácií PDF, Word

2. ročník Behu pre mobilný hospic

Mesto Prievidza podporilo Beh pre mobilný hospic sumou 400 EUR. Ďakujeme za podporu veľmi si ju vážime.

2. ročník Behu pre mobilný hospic

Aj tento rok organizujeme další ročník behu pre mobilný hospic.
Registrácia otvorená.

Mesto Prievidza naďalej pomáha svojim občanom

Mesto Prievidza každoročne poskytuje dotácie z rozpočtu mesta na projekt „Participatívny rozpočet mesta Prievidza. V roku 2022 bol takto vybraný aj projekt mobilného hospicu neziskovej organizácie Sv. Lujza, n.o. „Pomoc pre chorých v domácom prostredí“ s finančnou podporou mesta Prievidza 5 000 €.
Z dotácie rozpočtu mesta Prievidza boli organizované akcie, poskytované informácie a zakúpené zdravotné pomôcky zamerané na zlepšenie kvality života pacientov v domácom prostredí:

– Graseby pumpa – umožňuje kontinuálne podávať liek až 24 hodín
Tlač informačných letákov – poskytuje informáciu o poskytovaných službách
Tlač brožúrky „Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma“ – usmerňuje opatrovateľov chorého pacienta v domácom prostredí
Organizačno-technické zabezpečenie „Beh pre mobilný hospic“
Zakúpenie tričiek a reklamných predmetov pre dobrovoľníkov

Hlavným cieľom projektu bolo informovať širokú verejnosť o službách, ktoré poskytuje Mobilný hospic Sv. Lujzy, n.o. v okrese Prievidza. Určené sú rodinám s nevyliečiteľne chorým a onkologickým pacientom v terminálnom štádiu ochorenia. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje tím lekára a zdravotnej sestry. Sociálny pracovník poskytuje základné a špecializované sociálne poradenstvo. Ďalšou službou je poskytovanie zdravotných kompenzačných pomôcok a organizovanie dobrovoľníctva. Rozšíreniu tejto informácie pomáha informačný leták s vymenovaním poskytovaných služieb. Brožúrky „Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma“ pomáhajú usmerňovať v opatrovaní chorého pacienta v domácom prostredí. Grasebyho pumpa pomáha pacientovi zmierňovať bolesti a dôstojne prežiť svoje ochorenie.

Zámerom projektu bolo tiež umožniť stretnutie sa ľudí, ktorí už využili naše služby, ale aj ľudí ktorí sa s takouto situáciou ešte nestretli. Mohli si vyskúšať simulačný oblek, ktorý simuluje proces starnutia. K tomu poslúžilo športovo-kultúrne podujatie „Beh pre mobilný hospic“, do ktorého sa zapojilo vrátane dobrovoľníkov cez 200 účastníkov.

Ďakujeme Mestu Prievidza za poskytnutú dotáciu.

„Aby človek nebol sám“

Projekt „Aby človek nebol sám“ podporil Trenčiansky samosprávny kraj dotáciou vo výške 1 000 € na čiastočnú úhradu nákladov spojených so zabezpečením zdravotnej starostlivosti o paliatívnych pacientov v domácom prostredí.
Zakúpená bola elektrická polohovateľná posteľ s antidekubitným matracom.

Ďakujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju za podporu.

Propozície behu

Hľadáme aj dobrovolníkov, ak máte zájem, môžete sa prihlásiť emailom:
dobrovolnik@svlujza.sk

Pomoc paliatívnym pacientom

Brose Prievidza, spol. s. r. o. podporila starostlivosť o onkologických paliatívnych pacientov v domácom prostredí finančným darom na prevádzku mobilného hospicu sumou 3000€.

Ďakujeme za pomoc

2 – 3 %

Možnosť podpory našej služby cez 2%. Ďakujeme všetkým, ktorí nám i týmto spôsobom pomáhate.

Potrebné dokumenty na stiahnutie sa nachádzajú v sekcii Venujte 2%.

Projekt “Kvalita života onkologických pacientov v terminálnom štádiu” podporila Nadácia EPH finančným príspevkom vo výške 4400€. Finančný príspevok bol účelovo viazaný na nákup zdravotných pomôcok pre onkologických pacientov v domácom prostredí.

Zakúpená bola lineárna sonda a stojan k prenosnému sonografickému prístroju, elektrická polohovateľná posteľ s matracom a dva invalidné vozíky.

Za podporu ďakujeme Nadácii EPH.

Úspešný Projekt Trenčianskeho kraja


Vďaka Projektu participatívneho-komunitného rozpočtu Trenčianskeho samosprávneho kraja sa podarilo pre mobilný hospic Sv. Lujza, n.o. zakúpiť 3 kyslíkové koncentrátory. Budú slúžiť chorým a onkologickým pacientom v celom okrese Prievidza.

Za podporu srdečne ďakujeme Trenčianskemu samosprávnemu kraju.

Školenie ELNEC

Myšlienka vzdelávania v paliatívnej  a  hospicovej starostlivosti bola pre neziskovú organizáciu Sv. Lujza n.o. Handlová a  MUDr. Vlčkovú vždy veľmi blízka. Oslovili sme preto Centrum paliativní péče Praha s cieľom usporiadať na Slovensku školiaci kurz pre zdravotníckych pracovníkov. Centrum paliativní péče vzniklo za podpory nadačného fondu AVAST s cieľom rozvíjať sa  v podpore vzdelávania, osvety, výskumu, mentoringu a sociálnych inovácii. Ich hlavná myšlienka je ,,Zlepšujeme péči o umírajíci v České republice , a to systematicky napŕič celým zdravotnickým systémem.“

ELNEC (End Of Nursing Education Consortium) je intenzívny vzdelávací kurz s medzinárodnou licenciou pre všetky sestry pracujúce s pacientmi v konečnej fáze života. Kurz vznikol v roku 2000 v USA , odkiaľ sa rozšíril do Českej republiky. Prvý krát sa dostal aj na Slovensko. Vďaka ústretovosti  hlavnej školiteľky ELNECu p. Ivanovovej z Prahy sme stanovili termín kurzu 24.-26.6. 2021 v Horskom Hoteli Remata.  Spolupráca českých kolegov bola ohromujúca a začala sa príprava všetkých formálnych záležitosti. Na vzdelávanie boli cielene pozvaní zdravotnícki a sociálni pracovníci z celého Slovenska,  ktorí už dlhšiu dobu pracujú v paliatívnej a hospicovej  sfére a starajú sa o pacientov v domácom, alebo kamennom hospici na sklonku života. Účastníci kurzu z celého Slovenska  boli v zastúpení nielen  mobilných hospicov (Levice, Vrbové, Bratislava, Prievidza) a kamenných hospicov (Trenčín, Bardejov, Ľubica) ale aj z Charitas Levoča a nadšencov pre novo vznikajúce mobilné hospice z oblasti Banskej Bystrice. Prítomných milo prekvapila aj účasť kňaza M. Grossmana, ktorý je členom Misijnej spoločnosti Sv. Vincenta de Paul na Slovensku. V čase horúcich dní, kedy teplota vonku dosahovala 35°C bol  program intenzívneho kurzu ELNEC veľmi náročný. Témy boli zaradené do viacerých modulov, všetci účastníci pozorne sledovali, načúvali  a učili sa nové poznatky od školiteliek z Čiech. Očakávania zúčastnených o získaní nových informácii v paliatívnej starostlivosti, zlepšení komunikácie s pacientmi a príbuznými, liečbe bolesti, symptómov pri zomieraní, smútení pri posledných chvíľach života, boli viac než naplnené a odmenené záverečným potleskom pre školiteľky Mgr. Annu Michlovú, Mgr. Veroniku Staňkovú a Bc. Vieru Ivanovovú z ELNEC-u Praha.

Ďakujeme.

Mesto Prievidza pomáha svojim občanom

Mesto Prievidza každoročne poskytuje dotácie z rozpočtu mesta na projekt „Participatívny rozpočet mesta Prievidza. V ňom sa zapájajú občania do rozhodovacieho procesu o finančnej podpore vybraných občianskych projektov z rozpočtu mesta. V roku 2020 bol takto vybraný aj projekt mobilného hospicu neziskovej organizácie Sv. Lujza, n.o. „Aby človek nebol sám“ s finančnou podporou mesta Prievidza 3 850 €.

Z dotácie rozpočtu mesta Prievidza boli zakúpené zdravotné pomôcky, ktoré zlepšujú kvalitu života pacientov v domácom prostredí:

Graseby pumpa – umožňuje kontinuálne podávať liek až 24 hodín

Odsávačka hlienov

Kyslíkový koncentrátor

Infúzny stojan

Dve palivové karty pre dve osobné autá v hodnote 2 000 €, ktorými tím lekára a zdravotnej sestry navštevujú pacientov

V čom bol rok 2020 iný?
Rok 2020 bol ešte náročnejší ako predošlé roky. Celé dni v rúškach, hľadanie riešení, zabezpečiť ochranu lekárov aj sestier počas ich práce, aby sa nenakazili a chránili pacientov. Veľa ľudí nám pomohlo to všetko zvládnuť. Väčšinu ochranných pomôcok sme si museli kupovať sami, od rúšok, oblekov až po dezinfekciu. Hlavne začiatkom roka ich bolo nedostatok a ceny boli vysoké.

Zvládli sme to aj vďaka projektu „Participatívny rozpočet mesta Prievidza“, bez ktorého v tieto ekonomicky náročné časy a ďalších našich sponzorov a partnerov, by prevádzka mobilného hospicu nebola možná.

Ďakujeme.

Sv. omša za zosnulých

sa bude slúžiť súkromne, bez účastí veriacich vo štvrtok 18. 03. 2021 o 16,30 hod.
Pripojiť sa môžete modlitbou a spomienkou za zosnulých v čase konania sv. omše zo svojich domovov.

Sv. omša za zosnulých

Sv. omša za zosnulých sa bude slúžiť vo štvrtok
22. októbra 2020 o 16,30 hod. bez prítomnosti veriacich a príbuzných
Pripojiť sa môžete modlitbou a spomienkou za zosnulých v čase konania sv. omše zo svojich domovov. 

SV. OMŠA ZA ZOSNULÝCH

Pozývame Vás na sv. omšu za zosnulých, ktorá sa bude konať vo štvrtok 17. septembra 2020 vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi o 16.30 h.

Upozornenie pre pracujúcich v zahraničí, alebo tých, ktorí sa vrátili zo zahraničia

Nové informácie ohľadom registrácie v našej ambulancii a preplácaní zdravotných výkonov si môžte prečítať v sekcii Ambulancia.

Online objednávanie pacientov a eRecept

Zavádzame online objednávanie pacientov na určený termín. Viac informácií v sekcii Ambulancia.

2 – 3 %

Možnosť podpory našej služby cez 2%. Ďakujeme všetkým, ktorí nám i týmto spôsobom pomáhate.

Potrebné dokumenty na stiahnutie:

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno / názov:Sv. Lujza, n. o.
Sídlo:M. R. Štefánika 29, Handlová, 972 51
Právna forma:Nezisková organizácia
IČO:42146003
IBAN:SK89 0900 0000 0003 7379 5467

Sv. omša za zosnulých – ZRUŠENÁ

ZRUŠENÁ

Sv. omša za zosnulých, ktorá sa mala konať vo štvrtok 2. apríla 2020 vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi o 16.30 h, je zrušená z dôvodu aktuálnej pandémie vírusu SARS-CoV-2.

Nové vybavenie

Projekt Mobilného hospicu Zlepšenie starostlivosti o onkologického pacienta podporila Liga proti rakovine SR z výnosu 23. ročníka Dňa narcisov finančným darom 2 000€. Zakúpene boli polohovateľné postele, antidekubitné matrace a toaletné kreslo.

Aby človek nebol sám

Drahí priatelia!
I tento rok máme záujem využiť možnosť čerpať z participatívneho rozpočtu mesta Prievidza a chceme Vás touto cestou poprosiť o podporu nášho projektu Aby človek nebol sám. Hlasovať je možné ešte do 15. novembra 2019. Hlasovať môžu obyvatelia mesta Prievidza.

Mobilný hospic predstavuje službu, ktorú majú dnes možnosť využiť pacienti a ich rodiny iba v niekoľkých mestách na Slovensku. V snahe zabezpečiť efektívne fungovanie hospicu Sv. Lujzy, chceme využiť finančné prostriedky na nákup pohonných hmôt, zdravotníckych pomôcok a rozšíriť službu o sprevádzanie pacientov.

Viac na: http://www.prievidza.sk/pr/

S vďakou tím mobilného hospicu sv. Lujza n.o.

Výročná správa za rok 2018, k dispozícii tu

Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma

Aby človek nebol sám…

V priebehu druhej časti roka 2018 sme sa spoločne rozhodli po úspešnom získaní projektu v participantovom rozpočte mesta Prievidza realizovať naplánované kroky. Účelom projektu bolo pomôcť našim pacientov prežiť posledné chvíle svojho života v domácom prostredí s rodinou. Prvým krokom bolo zakúpenie polohovateľnej postele s antidekubitným matracom.  Keďže je starostlivosť o chorého v domácom prostredí veľmi náročná a ťažká rozhodli sme sa túto náročnú činnosť podporiť a pomôcť našim pacientom a ich rodinným príslušníkom. Jednou z formy pomoci bolo organizovanie vzdelávacích programov na tému „Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma“. Na túto tému bola napísaná aj informačná brožúrka, ktorú budeme poskytovať každému, kto sa stará o svojho blízkeho doma. Všetky tieto činnosti a dobré veci mohli byť realizované z projektu participatívneho rozpočtu mesta Prievidza, ktoré prispelo vo výške 3100 €, za to všetko im patrí naše vrúcne ĎAKUJEME.

Ďakujeme pani primátorke JUDr. Kataríne Macháčkovej, ktorá darovala pre náš mobilný hospic svoj primátorsky plat 300€.

Projekt Mobilného hospicu podporila Liga proti rakovine z výnosu 21. ročníka Dňa narcisov finančným darom 5 000€ na kúpu osobného automobilu.
Osobný automobil slúži na návštevnú službu pacientov mobilného hospicu v domácom prostredí.Prievidzský anjel

Vo štvrtok 3. mája 2018 sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie ocenenia Prievidzský anjel.

Ocenenie Prievidzský anjel získali ľudia a kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza   a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi  tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Svätá Lujza n.o. – bola ocenená za prínos a pomoc obyvateľom v oblasti paliatívnej starostlivosti a starostlivosti o chorých v domácom prostredí.