Sv. omša za zosnulých 

Sv. omša za zosnulých sa bude slúžiť vo štvrtok       

22. októbra 2020 o 16,30 hod. bez prítomnosti veriacich a príbuzných. 

Pripojiť sa môžete modlitbou a spomienkou za zosnulých v čase konania sv. omše zo svojich domovov. 

 

 

SV. OMŠA ZA ZOSNULÝCH

Pozývame Vás na sv. omšu za zosnulých, ktorá sa bude konať vo štvrtok 17. septembra 2020 vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi o 16.30 h.

Upozornenie pre pracujúcich v zahraničí, alebo tých, ktorí sa vrátili zo zahraničia

Nové informácie ohľadom registrácie v našej ambulancii a preplácaní zdravotných výkonov si môžte prečítať v sekcii Ambulancia.

Online objednávanie pacientov a eRecept

Zavádzame online objednávanie pacientov na určený termín. Viac informácií v sekcii Ambulancia.

2 – 3 %

Možnosť podpory našej služby cez 2%. Ďakujeme všetkým, ktorí nám i týmto spôsobom pomáhate.

Potrebné dokumenty na stiahnutie:

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno / názov:Sv. Lujza, n. o.
Sídlo:M. R. Štefánika 29, Handlová, 972 51
Právna forma:Nezisková organizácia
IČO:42146003
IBAN:SK89 0900 0000 0003 7379 5467

Sv. omša za zosnulých – ZRUŠENÁ

ZRUŠENÁ

Sv. omša za zosnulých, ktorá sa mala konať vo štvrtok 2. apríla 2020 vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi o 16.30 h, je zrušená z dôvodu aktuálnej pandémie vírusu SARS-CoV-2.

Nové vybavenie

Projekt Mobilného hospicu Zlepšenie starostlivosti o onkologického pacienta podporila Liga proti rakovine SR z výnosu 23. ročníka Dňa narcisov finančným darom 2 000€. Zakúpene boli polohovateľné postele, antidekubitné matrace a toaletné kreslo.

Aby človek nebol sám

Drahí priatelia!
I tento rok máme záujem využiť možnosť čerpať z participatívneho rozpočtu mesta Prievidza a chceme Vás touto cestou poprosiť o podporu nášho projektu Aby človek nebol sám. Hlasovať je možné ešte do 15. novembra 2019. Hlasovať môžu obyvatelia mesta Prievidza.

Mobilný hospic predstavuje službu, ktorú majú dnes možnosť využiť pacienti a ich rodiny iba v niekoľkých mestách na Slovensku. V snahe zabezpečiť efektívne fungovanie hospicu Sv. Lujzy, chceme využiť finančné prostriedky na nákup pohonných hmôt, zdravotníckych pomôcok a rozšíriť službu o sprevádzanie pacientov.

Viac na: http://www.prievidza.sk/pr/

S vďakou tím mobilného hospicu sv. Lujza n.o.

Výročná správa za rok 2018, k dispozícii tu

Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma

Aby človek nebol sám…

V priebehu druhej časti roka 2018 sme sa spoločne rozhodli po úspešnom získaní projektu v participantovom rozpočte mesta Prievidza realizovať naplánované kroky. Účelom projektu bolo pomôcť našim pacientov prežiť posledné chvíle svojho života v domácom prostredí s rodinou. Prvým krokom bolo zakúpenie polohovateľnej postele s antidekubitným matracom.  Keďže je starostlivosť o chorého v domácom prostredí veľmi náročná a ťažká rozhodli sme sa túto náročnú činnosť podporiť a pomôcť našim pacientom a ich rodinným príslušníkom. Jednou z formy pomoci bolo organizovanie vzdelávacích programov na tému „Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma“. Na túto tému bola napísaná aj informačná brožúrka, ktorú budeme poskytovať každému, kto sa stará o svojho blízkeho doma. Všetky tieto činnosti a dobré veci mohli byť realizované z projektu participatívneho rozpočtu mesta Prievidza, ktoré prispelo vo výške 3100 €, za to všetko im patrí naše vrúcne ĎAKUJEME.

Ďakujeme pani primátorke JUDr. Kataríne Macháčkovej, ktorá darovala pre náš mobilný hospic svoj primátorsky plat 300€.

Projekt Mobilného hospicu podporila Liga proti rakovine z výnosu 21. ročníka Dňa narcisov finančným darom 5 000€ na kúpu osobného automobilu.
Osobný automobil slúži na návštevnú službu pacientov mobilného hospicu v domácom prostredí.Prievidzský anjel

Vo štvrtok 3. mája 2018 sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie ocenenia Prievidzský anjel.

Ocenenie Prievidzský anjel získali ľudia a kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza   a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi  tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Svätá Lujza n.o. – bola ocenená za prínos a pomoc obyvateľom v oblasti paliatívnej starostlivosti a starostlivosti o chorých v domácom prostredí.