Výročná správa za rok 2018, k dispozícii tu

Pozvánka na sv. omšu za zosnulých

Vo štvrtok 9.mája 2019 v kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi o 16.30h bude sv. omša za pacientov ktorým sme slúžili a zomreli v čase od novembra 2018 do marca 2019.

Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma

Aby človek nebol sám…

V priebehu druhej časti roka 2018 sme sa spoločne rozhodli po úspešnom získaní projektu v participantovom rozpočte mesta Prievidza realizovať naplánované kroky. Účelom projektu bolo pomôcť našim pacientov prežiť posledné chvíle svojho života v domácom prostredí s rodinou. Prvým krokom bolo zakúpenie polohovateľnej postele s antidekubitným matracom.  Keďže je starostlivosť o chorého v domácom prostredí veľmi náročná a ťažká rozhodli sme sa túto náročnú činnosť podporiť a pomôcť našim pacientom a ich rodinným príslušníkom. Jednou z formy pomoci bolo organizovanie vzdelávacích programov na tému „Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma“. Na túto tému bola napísaná aj informačná brožúrka, ktorú budeme poskytovať každému, kto sa stará o svojho blízkeho doma. Všetky tieto činnosti a dobré veci mohli byť realizované z projektu participatívneho rozpočtu mesta Prievidza, ktoré prispelo vo výške 3100 €, za to všetko im patrí naše vrúcne ĎAKUJEME.

Ďakujeme pani primátorke JUDr. Kataríne Macháčkovej, ktorá darovala pre náš mobilný hospic svoj primátorsky plat 300€.

Projekt Mobilného hospicu podporila Liga proti rakovine z výnosu 21. ročníka Dňa narcisov finančným darom 5 000,- € na kúpu osobného automobilu.
Osobný automobil slúži na návštevnú službu pacientov mobilného hospicu v domácom prostredí.Prievidzský anjel

Vo štvrtok 3. mája 2018 sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie ocenenia Prievidzský anjel.

Ocenenie Prievidzský anjel získali ľudia a kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza   a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi  tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Svätá Lujza n.o. – bola ocenená za prínos a pomoc obyvateľom v oblasti paliatívnej starostlivosti a starostlivosti o chorých v domácom prostredí.