SV. OMŠA ZA ZOSNULÝCH

Pozývame Vás na sv. omšu za zosnulých, ktorá sa bude konať vo štvrtok 17. septembra 2020 vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi o 16.30 h.

Upozornenie pre pracujúcich v zahraničí, alebo tých, ktorí sa vrátili zo zahraničia

Nové informácie ohľadom registrácie v našej ambulancii a preplácaní zdravotných výkonov si môžte prečítať v sekcii Ambulancia.

Online objednávanie pacientov a eRecept

Zavádzame online objednávanie pacientov na určený termín. Viac informácií v sekcii Ambulancia.

2 – 3 %

Možnosť podpory našej služby cez 2%. Ďakujeme všetkým, ktorí nám i týmto spôsobom pomáhate.

Potrebné dokumenty na stiahnutie:

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno / názov:Sv. Lujza, n. o.
Sídlo:M. R. Štefánika 29, Handlová, 972 51
Právna forma:Nezisková organizácia
IČO:42146003
IBAN:SK89 0900 0000 0003 7379 5467

Sv. omša za zosnulých – ZRUŠENÁ

ZRUŠENÁ

Sv. omša za zosnulých, ktorá sa mala konať vo štvrtok 2. apríla 2020 vo farskom kostole sv. Bartolomeja v Prievidzi o 16.30 h, je zrušená z dôvodu aktuálnej pandémie vírusu SARS-CoV-2.

Nové vybavenie

Projekt Mobilného hospicu Zlepšenie starostlivosti o onkologického pacienta podporila Liga proti rakovine SR z výnosu 23. ročníka Dňa narcisov finančným darom 2 000€. Zakúpene boli polohovateľné postele, antidekubitné matrace a toaletné kreslo.

Aby človek nebol sám

Drahí priatelia!
I tento rok máme záujem využiť možnosť čerpať z participatívneho rozpočtu mesta Prievidza a chceme Vás touto cestou poprosiť o podporu nášho projektu Aby človek nebol sám. Hlasovať je možné ešte do 15. novembra 2019. Hlasovať môžu obyvatelia mesta Prievidza.

Mobilný hospic predstavuje službu, ktorú majú dnes možnosť využiť pacienti a ich rodiny iba v niekoľkých mestách na Slovensku. V snahe zabezpečiť efektívne fungovanie hospicu Sv. Lujzy, chceme využiť finančné prostriedky na nákup pohonných hmôt, zdravotníckych pomôcok a rozšíriť službu o sprevádzanie pacientov.

Viac na: http://www.prievidza.sk/pr/

S vďakou tím mobilného hospicu sv. Lujza n.o.

Výročná správa za rok 2018, k dispozícii tu

Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma

Aby človek nebol sám…

V priebehu druhej časti roka 2018 sme sa spoločne rozhodli po úspešnom získaní projektu v participantovom rozpočte mesta Prievidza realizovať naplánované kroky. Účelom projektu bolo pomôcť našim pacientov prežiť posledné chvíle svojho života v domácom prostredí s rodinou. Prvým krokom bolo zakúpenie polohovateľnej postele s antidekubitným matracom.  Keďže je starostlivosť o chorého v domácom prostredí veľmi náročná a ťažká rozhodli sme sa túto náročnú činnosť podporiť a pomôcť našim pacientom a ich rodinným príslušníkom. Jednou z formy pomoci bolo organizovanie vzdelávacích programov na tému „Ako sa postarať o bezvládneho človeka doma“. Na túto tému bola napísaná aj informačná brožúrka, ktorú budeme poskytovať každému, kto sa stará o svojho blízkeho doma. Všetky tieto činnosti a dobré veci mohli byť realizované z projektu participatívneho rozpočtu mesta Prievidza, ktoré prispelo vo výške 3100 €, za to všetko im patrí naše vrúcne ĎAKUJEME.

Ďakujeme pani primátorke JUDr. Kataríne Macháčkovej, ktorá darovala pre náš mobilný hospic svoj primátorsky plat 300€.

Projekt Mobilného hospicu podporila Liga proti rakovine z výnosu 21. ročníka Dňa narcisov finančným darom 5 000€ na kúpu osobného automobilu.
Osobný automobil slúži na návštevnú službu pacientov mobilného hospicu v domácom prostredí.Prievidzský anjel

Vo štvrtok 3. mája 2018 sa uskutočnilo slávnostné udeľovanie ocenenia Prievidzský anjel.

Ocenenie Prievidzský anjel získali ľudia a kolektívy, ktoré sa zaslúžili o rozvoj mesta Prievidza   a jeho obyvateľov, majú zásluhy na jeho zveľaďovaní a propagácii, obohatili ľudské poznanie vynikajúcimi  tvorivými výkonmi, dosiahli významné výsledky, šírili dobré meno mesta doma alebo v zahraničí, alebo vykonali iné aktivity hodné osobitného zreteľa v prospech mesta a jeho obyvateľov.

Svätá Lujza n.o. – bola ocenená za prínos a pomoc obyvateľom v oblasti paliatívnej starostlivosti a starostlivosti o chorých v domácom prostredí.