Skip to main content

Ako poukázať 2%

Zamestnanec

Postup poukázania 2%:

Ak Vám spracováva Ročné zúčtovanie zamestnávateľ a včas ste ho požiadali o vystavenie tlačiva “Potvrdenie o zaplatení dane” mal by vám ho odovzdať spolu s Ročným zúčtovaním.

Doplňte svoje údaje do tohoto tlačiva “Vyhlásenie o poukázaní 2%.” Ak nám chcete oznámiť, že práve vy ste svojimi 2% pomohli našej organizácii, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním Vašich údajov (my sa dozvieme Vaše meno a adresu, nie poukázanú sumu).

Najneskôr do 30.04. doručte obe vyplnené a podpísané tlačivá príslušnému daňovému úradu. Pokiaľ budete tlačivá posielať poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.

Poznámka: Podiel zo svojej dane (až 3%) nám môžete odovzdať aj vtedy, pokiaľ ste v kalendárnom roku odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník. Nevadí, ak ste týchto 40 hodín neodpracovali pre jednu organizáciu, môžete si ich “vyskladať” z práce pre viacero organizácií.

Fyzická osoba,

ktorá si sama podáva daňové priznanie

Postup poukázania 2%:

Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd) alebo tlačivo typu B (SZČO). Obe tlačivá obsahujú oddiel o poukázaní 2% z dane. V tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, v tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 12.

Vyplňte do tohto oddielu naše údaje a nezabudnite podpísať:

Obchodné meno (Názov): Sv. Lujza, n. o.
IČO/SID: 42146003

(Ak máte účtovníčku/ka, ktorá/ý vám pomáha s vyplnením daňového priznania, uveďte jej/jemu naše horeuvedené údaje.) Ak nám chcete oznámiť, že práve Vy ste svojimi 2% pomohli našej neziskovej organizácii, zaškrtnite v tlačive súhlas so zaslaním vašich údajov (my sa dozvieme vaše meno a adresu, nie poukázanú sumu).

Vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov. Ak daňové priznanie posielate poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.

Poznámka: Podiel zo svojej dane (až 3%) nám môžete odovzdať aj vtedy, pokiaľ ste v predchádzajúcom roku odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník. Nevadí, ak ste týchto 40 hodín neodpracovali pre jednu organizáciu, môžete si ich “vyskladať” z práce pre viacero organizácií.

Právnická osoba

Postup poukázania 2%:

Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnické osoby. Do “VI. časti – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane” vyplňte naše údaje:

Obchodné meno (Názov): Sv. Lujza, n. o.
IČO/SID: 42146003

Vyplnené a podpísané daňové priznanie doručte v lehote na podanie daňového priznania na príslušný daňový úrad a do tejto lehoty aj zaplaťte daň z príjmov. Ak daňové priznanie posielate poštou, rozhodujúci je dátum z pečiatky na obálke.