Ak aj Vy chcete pomôcť našej neziskovej organizácii venovaním 2% resp. 3% svojej zaplatenej dane, môžete tak urobiť na základe § 50 zákona o dani z príjmov 595/2003 Z.z.

Potrebné dokumenty na stiahnutie:

Údaje o prijímateľovi:

Obchodné meno / názov: Sv. Lujza, n. o.
Sídlo: M. R. Štefánika 29, Handlová, 972 51
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 42146003
IBAN: SK89 0900 0000 0003 7379 5467

ĎAKUJEME!