Partner

S podporou mesta Prievidza

Sponzori

Sponzorské dary

  • Ďakujeme Nadačnému fondu PwC v spolupráci s Nadáciou Pontis za poskytnutie finančného daru 1200€ na nákup špeciálnych postelí pre dlhodobo ležiacich pacientov. Zakúpili sme za tieto prostriedky 2 postele celkovo za 1700€. Ďakujeme, že ste nám pomohli pomôcť iným.
  • Pani Blanka Aldridge rod. Rathauská, ktorá pracuje v Anglicku ako terénna hospicová sestra, poprosila príbuzných aby miesto kvetov na pohreb jej mamičky venovali peniaze,  pre Centrum paliatívnej starostlivosti v Prievidzi.  Bola to suma 160€. Všetkým patrí naša úprimná vďaka!!!
  • Pani Ing. Ľubka mohla vďaka pomoci nášho mobilného hospicu posledné dni svojho života stráviť v kruhu svojej rodiny. Rodina Krausková vyzvala tých, ktorí sa chcú prísť s pani Ľubkou rozlúčiť, aby miesto kvetinových darov a vencov venovali čo i len malú sumu na podporu našej hospicovej služby onkologicky chorým a zomierajúcim v domácom prostredí. Všetkým darcom i rodine za toto krásne gesto úprimne ďakujeme!
  • Bohuznámy darca, ktorý nechce byť menovaný, podporil našu domácu hospicovú službu poukážkou na výber zdravotného materiálu v lekárni za 80€. Ďakujeme mu a prajeme, aby zakúšal vo svojom živote pomoc Božiu i ľudskú vždy, keď to bude potrebovať.
  • Pri poslednej rozlúčke s pani Luckou Rybárovou jej rodina a známy darovali pre našu službu 1001,40€. Ďakujeme!!