• Ďakujeme Nadačnému fondu PwC v spolupráci s Nadáciou Pontis za poskytnutie finančného daru 1200€ na nákup špeciálnych postelí pre dlhodobo ležiacich pacientov. Zakúpili sme za tieto prostriedky 2 postele celkovo za 1700€. Ďakujeme, že ste nám pomohli pomôcť iným.
  • Pani Blanka Aldridge rod. Rathauská, ktorá pracuje v Anglicku ako terénna hospicová sestra, poprosila príbuzných aby miesto kvetov na pohreb jej mamičky venovali peniaze,  pre Centrum paliatívnej starostlivosti v Prievidzi.  Bola to suma 160€. Všetkým patrí naša úprimná vďaka!!!
  • Pani Ing. Ľubka mohla vďaka pomoci nášho mobilného hospicu posledné dni svojho života stráviť v kruhu svojej rodiny. Rodina Krausková vyzvala tých, ktorí sa chcú prísť s pani Ľubkou rozlúčiť, aby miesto kvetinových darov a vencov venovali čo i len malú sumu na podporu našej hospicovej služby onkologicky chorým a zomierajúcim v domácom prostredí. Všetkým darcom i rodine za toto krásne gesto úprimne ďakujeme!
  • Bohuznámy darca, ktorý nechce byť menovaný, podporil našu domácu hospicovú službu poukážkou na výber zdravotného materiálu v lekárni za 80€. Ďakujeme mu a prajeme, aby zakúšal vo svojom živote pomoc Božiu i ľudskú vždy, keď to bude potrebovať.
  • Pri poslednej rozlúčke s pani Luckou Rybárovou jej rodina a známy darovali pre našu službu 1001,40€. Ďakujeme!!
  • Aj deti dokážu pomáhať. Láska je vynaliezavá. Žiaci 4. ročníku, z vlastnej iniciatívy, Margaréta, Sára, Filip predávali na Pravňanských vianočných trhoch koláče, ktoré doma s rodičmi napiekli a detský vianočný punč. Výťažok z tejto akcie 56,99€ venovali pre našu službu ťažko chorým a zomierajúcim. Vďaka im za ich dar, príklad..
  • Rodina pána Rudolfa Mesku vyzvala príbuzných, aby miesto kvetinových darov, podporili finančne náš mobilný hospic, ktorý sprevádzal tohto zomierajúceho a jeho rodinu.  Darovali nám 750€. Ďakujeme!