Partner: 

Sponzori:

                                 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt gewis

Nevšedný dar

Pani Blanka Aldridge rod. Rathauská, ktorá pracuje v Anglicku ako terénna hospicová sestra, poprosila príbuzných aby miesto kvetov na pohreb jej mamičky venovali peniaze,  pre Centrum paliatívnej starostlivosti v Prievidzi.  Bola to suma 160 eu. Všetkým patrí naša úprimná vďaka!!!

Rok 2018

Sponzorské dary:

Január:

 • Koščelniaková Terézia
 • Galusková – Mihalíková
 • Ing. Majeríková
 • Szekereš, Gatialová
 • Piaristiská spojená škola Prievidza
 • Baláž Jozef, Silvia

Február:

 • Baláž Jozef, Silvia
 • Ing. Majeríková
 • Dobešová- Koščelniaková
 • Ťažiar Marián
 • Boháčová Daniela, Uhnáková Elena
 • Šesták Martin
 • Oravcová Mária
 • Muchová Mária
 • Katarína Linhartová
 • farnosť Lehota pod Vtáčnikom
 •  Zsembera
 • Ondríseková
 • Šesták

Marec:

 • Ing. Majeríková
 • Pračko Branislav
 • Dobešová – Koščelniaková
 • Ľahká Erika
 • Sabolová Gabriela

Apríl

 • rod. Bačová
 • rod. Ilečková
 • rod. Važanová
 • rod. Opavská
 • Baláž Jozef, Silvia
 • Ľahká Erika
 • Dobešová – Koščelniaková
 • ing. Majeríková

Máj

 • rod. Frolová
 • Koreňová
 • Ing. Majeríková
 • Dian Mario, Eva
 • Baláž Jozef, Sylvia
 • Dobešová- Koščelniaková

Jún

 • Liga proti rakovine
 • Ing. Majeríková
 • Ľahká Erika
 • Dobešová – Koščelniaková

Júl

 • p. Duchoňová Viera
 • p. Žamboky
 • rod. Škopcová
 • p. Ľahká Erika
 • p. Dobešová- Koščelniaková
 • Ing. Majeríková
 • Ing. Michalovič Ján
 • mesto Prievidza

August

 • Dobešová (Koščelniaková)
 • Lunberg Emília
 • Škopec Jozef
 • Ing. Majeríková Eva
 • Ľahká Erika
 • Motús Dušan
 • Šimová Jana
 • Valášková Vladimíra

September

 • Škopec Jozef
 • Dobešová (Koščelniaková)
 • Ing. Majeríková Eva
 • Ľahká Erika
 • Ruckschlossová Jarmila

Október

 • Škopec Jozef
 • Dobešová (Koščelniaková)
 • Ing. Majeríková
 • Mgr. Hladká
 • rod. Fabianová
 • Ľahká Erika
 • Lundberg Emília
 • Nejedlá Danica

November

 • Mgr. Hladká
 • Oršuľová Miroslava
 • Laušová Darina
 • Škopec Jozef
 • Dobešová (Koščelniaková)
 • Ing. Majeríková Eva
 • Ľahká Erika
 • Mikušová Mária
 • Ďuriš Dan
 • Smatanová Iveta
 • Hmotné dary:
 • rod. p. Kohútovej
 • rod. p. Beniačovej
 • rod. Bačová
 • rod. Lengyelová
 • rod. Ulbrik
 • rod. Ruckschloss

 

Rok 2017

Sponzorské dary:

 • p. Milan Franc
 • p. Milan Laslop
 • p. Dušana Ješková
 • p. Barbora Rumpli
 • p. Bátorová
 • p. Popadičová
 • p. Urík
 • p. Brand
 • p. Mekýšová
 • p. Mokoš
 • Piaristická spojená škola
 • Nadácia Prameň
 • p. Poliaková
 • p. Eva Štrbavá
 • p. Chalmoviansky
 • p. Boháčová  (rod. Uhnáková)
 • p. Andrea Ofertalerová
 • p. Čulíková
 • p. Marek Kováč
 • p. Mgr.Katarína Vidová  PhD.
 • p. Ing. Majeríková
 • p. Juraj Rovný
 • p. Vidová (r.Tropeková)
 • p. Humajová
 • p. Marián Dolinaj
 • p. Martin Terkovič
 • p. Sobotová
 • p. Bullová
 • rod. Paulovičová
 • Nadácie HBP
 • p. Adam Horváth
 • p. Chodurová
 • p. Dírerová Zuzana
 • p. Lučanská
 • RNDr. Miroslav Novotný CSc.
 • p. Gáplovský
 • p. Kakalíková
 • p. Demianová
 • p. Pangrácová – rod. Poliaková
 • p.Galusková -rod. Miháliková
 • rod. Francová
 • rod. Dolinajová
 • rod. Nemčková a Chrebetková
 • rod. Skačíková
 • rod. Sekerešová
 • rod. Pračková
 • P. Gerhard Glazer -Opitz
 • firma TMG a.s
 • skupina žien z Kopaničiek z Prievidze pod vedením p. Schwartzovej

Hmotné dary:

 • p. Wienerová

Rok 2016

Sponzorské dary:

 • p. Lundbergová Emília
 • p. Štrbavá Eva
 • p. Bálentová Gizela
 • p. Ivanková s rodinou
 • p. Szekerešová s rodinou
 • p. Zámečník
 • p. Kómová s rodinou
 • p. Hrdá Ľubica
 • p. Balážová Sylvia
 • p. Balážová Martina
 • p. Zaťková Gabriela
 • p. Horniaková Anna
 • p. Znamenák Ladislav
 • p. Michale Ivan
 • p. Franc Milan
 • p. Oravcová
 • p. Kratková Eleonóra
 • p. Píš Miroslav
 • Ing. Podolák Martin
 • p. Marinčičová
 • OZ Peregin
 • Nadácia Prameň
 • Slovenská spoločnosť paliatívnej medicíny
 • Slovenské elektrárne
 • p. Pokorná
 • p. Palušáková
 • SKL Topoľčany p. Rakovská
 • p. Baláž
 • p. Štrbavá
 • p. Bobocký
 • firma Matyo
 • p. Mokoš

Hmotné dary:

 • Ing. Choleva Alfréd
 • p. Lagin
 • Golubovič Monika

Materiálno technická pomoc:

 • p. Pavol Mucha
 • p. Santoris

Rok 2015

 • p. Lundbergová Emília
 • p. Bálentová Gizela
 • p. Tonhajzerová  Zuzana
 • RNDr. Chylová Eva
 • Ing. Ličko
 • p. Gregorová Gabriela
 • p. Haumer Klaus
 • p. Mravcová Emília
 • rod. Ficelova
 • rod. Matúšová
 • rod. Hudáková
 • rod. Ofertalová
 • rod. Chudá
 • rod. Straňáková
 • rod. Mohilová
 • rod. Iliašová
 • rod. Drábiková
 • NZ SKL
 • RKF úrad Kostolná Ves
 • RKF úrad PD
 • Klub priateľov misií PD
 • Liga proti rakovine