• Patrónom mobilného hospicu je Sv. Lujza de Marillac
  • Je patrónkou kresťanských sociálnych diel. Žila v 17.storočí. Utrpenie, ktorým prechádzala ju urobilo citlivou na utrpenie iných. Starala sa 3 roky o svojho ťažko chorého manžela. Jej životopisci hovoria, že 20 rokov pracovala s podlomeným zdravím a na konci života mala na ľavom ramene silný zápal –hovoria o zhubnom nádore. (Klement Poláček: Slnko prerazilo mrákavy (s.128; s.133)
  • Pri svätorečení sv. otec povedal: „Proti zlám, na ktoré trpí naša doba nie je ľudská rozumnosť schopná nájsť účinné prostriedky a lieky, ale treba prosiť o pomoc zhora, modliť sa a pracovať.  To, čo spravodlivé zákony, ľudská činnosť a úsilie často nemôžu dosiahnuť, to Božia láska dopriava našej horlivosti.“  (Klement Poláček: Slnko prerazilo mrákavy s.138)