Zakladateľom neziskovej organizácie Sv. Luzja, n. o. je Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Oravská 10, 949 01 Nitra

Riaditeľ neziskovej organizácie Sv. Lujza, n. o.: Mgr. Ing. Augustín Vlček

Správna rada:

  • Ing. Anna Kováčová
  • Alžbeta Nováková, s. Štefánia
  • Mgr. Veronika Weissová
  • MUDr. Emília Vlčková

Dozorná rada:

  • MUDr. Magdaléna Zeleníková
  • Mgr. Ondrej Skočík
  • Ing. Mária Vylámová

Údaje o organizácii:

Obchodné meno / názov: Sv. Lujza, n. o.
Sídlo: M. R. Štefánika 29, Handlová, 972 51
Právna forma: Nezisková organizácia
IČO: 42146003
IBAN: SK89 0900 0000 0003 7379 5467