Zakladateľom neziskovej organizácie Sv. Luzja, n. o. je Národné združenie Spolkov kresťanskej lásky sv. Vincenta de Paul na Slovensku, Oravská 10, 949 01 Nitra

Riaditeľ neziskovej organizácie Sv. Lujza, n. o.: Mgr. Ing. Augustín Vlček

Správna rada:

  • Ing. Anna Kováčová
  • Alžbeta Nováková, s. Štefánia
  • Mgr. Veronika Weissová
  • MUDr. Emília Vlčková

Dozorná rada:

  • MUDr. Magdaléna Zeleníková
  • Mgr. Ondrej Skočík
  • Ing. Mária Vylámová