Sv. Lujza, n.o.  poskytuje všeobecne prospešné služby v oblasti:

  • Zdravotnej starostlivosti  
    • Ambulancia všeobecného lekára
    • Mobilný hospic
  • Sociálnej služby
    • Požičovňa zdravotných pomôcok