Mobilný hospic

Lekár:

MUDr. Emília Vlčková, MUDr. Miroslav Ferenčík

Sestry: Mgr. Jana Kobelová
Telefón: 046 / 5425 665
*volať iba počas úradných hodín
Email: kobelova.cps@gmail.com