Ambulancia všeobecného lekára

Adresa: SNP 2
972 51 Handlová
Email: svlujza1@gmail.com
Telefón: 046 / 5475 401
Ordinačné hodiny: tu klikni

Centrum paliatívnej starostlivosti

Adresa: M. Gorkého 1
971 01 Prievidza
Telefón: 046 / 5425 665
*volať iba počas úradných hodín

Mobilný hospic

Lekár: MUDr. Emília Vlčková
Sestry: Mgr. Jana Kobelová
Telefón: 046 / 5425 665
*volať iba počas úradných hodín
Email: kobelova.cps@gmail.com
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK89 0900 0000 0003 7379 5467
IČO: 42146003