Ambulancia všeobecného lekára

Adresa:

SNP 2
972 51 Handlová
Email: svlujza1@gmail.com
Telefón: 046 / 5475 401
Ordinačné hodiny: tu klikni

 

 

Centrum paliatívnej starostlivosti

Adresa:

M. Gorkého 1
971 01 Prievidza
Telefón:

046 / 5425 665
*volať iba počas úradných hodín

 

 

Mobilný hospic

Lekár: MUDr. Emília Vlčková
Sestry:

Bc. Mária Gažiová
Mgr. Jana Kobelová
Telefón:

046 / 5475 401
0915 715 641
Email: hospic.lujza@gmail.com

 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK89 0900 0000 0003 7379 5467
IČO: 42146003