• Pacientom s chronickou nevyliečiteľnou, pokročilou a progredujúcou chorobou s časovo obmedzeným prežívaním, ktorí túžia stráviť záver svojho života vo svojom domácom prostredí. Podmienkou je fungujúce rodinné zázemie.