Cenník zdravotníckych výkonov neuhrádzaných zo zdravotného poistenia

 

Preventívna lekárska prehliadka pre zamestnávateľa. 10€
Potvrdenie o zdravotnom stave žiadateľa zbrojného pasu. 13€
Výpis zo zdravotnej dokumentácie pre potreby polície, súdu. 10€
Vyšetrenie pacienta k odberu krvi na alkohol. 10€
Potvrdenie o zdravotnom stave pre žiadateľa na vedenie motorového vozidla. 10€
Vystavenie zdravotného preukazu. 7€
Potvrdenie o zdravotnom stave uchádzača o štúdium. 2€
Potvrdenie o zdravotnom stave pre bytové účely alebo odkázanosť na sociálnu službu. 7€
Vystavenie potvrdenia o zdravotnom stave na vlastnú žiadosť. 3€
Vystavenie PN a potvrdenia o trvaní PN pre potreby úradu práce. 1€
Potvrdenie o návšteve lekára pre zamestnávateľa, paragraf. 1€
Prednostné predpísanie receptu alebo predpísanie receptu na telefonické vyžiadanie. 1€