Aktuality

Projekt Mobilného hospicu podporila Liga proti rakovine z výnosu 21. ročníka Dňa narcisov finančným darom   5 000,- € na kúpu osobného automobilu.

Osobný automobil slúži na návštevnú službu pacientov mobilného hospicu v domácom prostredí.

yaris17